Giới thiệu

Tôi viết blog này với mục đích chia xẻ kiến thức của mình về SQL Server, chủ yếu về các khía cạnh thực tế trong lập trình và quản trị của nó.

Bắt đầu từ phiên bản 2005, SQL Server đã phát triển thành một bộ sản phẩm phức hợp với rất nhiều thành phần khác nhau. Bản thân hệ quản trị CSDL cũng được mở rộng thêm nhiều chức năng mới. Một người rất khó nắm bắt được hết các mảng ứng dụng của nó. Ở blog này tôi cũng chỉ có thể viết về những mảng mà mình quen thuộc.

Hy vọng bạn tìm thấy một vài điều bổ ích từ blog này. Mọi comment đều được chào đón. Nếu bạn có gợi ý hoặc câu hỏi nằm ngoài phạm vi các bài viết ở đây, hãy gửi lên trang hỏi – đáp. Tôi sẽ cố gắng trả lời trong khả năng cho phép.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả.

Vũ Huy Tâm, SQL Server Developer/DBA