Archive for the ‘View’ Category

 

Giới thiệu về View

Trong buổi SQL SERVER SEMINAR HÈ 2011 có một bài thảo luận về Indexed View. Để tiện cho các bạn theo dõi tôi sẽ giới thiệu sơ qua về khái niệm VIEW và một số kiến thức liên quan đến việc sử dụng VIEW.

Giới thiệu về View

View là một bảng ảo mà dữ liệu chứa trong nó được mô tả bởi một câu truy vấn.
Ví dụ về tạo 1 View đơn giản: … đọc tiếp »