DOWNLOAD: Lược Đồ Các View Hệ Thống Của SQL Server

Vũ Huy Tâm

Với mỗi phiên bản SQL Server, Microsoft đều xuất bản lược đồ quan hệ của các view hệ thống. Các view này cho phép theo dõi các hoạt động đang diễn ra cũng như các thông tin nội tại trong hệ thống, như transaction, partition, memory… Đây có thể nói là tài liệu “must have” cho các Developer và DBA làm việc trên SQL server.

SQL Server 2005: SQL2005_Sys_Views.pdf

SQL Server 2008: SQL_Server_2008_System_Views_Poster.pdf
Tags:

2 Comments
Posted on 19/11/2010 | Categories: Download, Linh tinh

Các bài viết tương tự

Comments
  • Kiem Nguyen (21/11/2010 11:15 pm)

    Các bài viết của bác có giá trị quá, bác đang làm DBA luôn hả?

  • Vũ Huy Tâm (22/11/2010 7:50 am)

    vâng tôi làm cả DBA, cả Developer, cả Data Modeler, cả DB Architect, cả ETL developer. Đâm ra không biết mình chuyên về cái gì :)

Leave a Reply

Hướng dẫn: Để nhập mã T-SQL bạn dùng thẻ <pre lang="tsql"> và </pre>.
Ví dụ: <pre lang="tsql">SELECT * FROM MyTable</pre>