Posts Tagged ‘Default file location’

 

Thay Đổi Đường Dẫn Mặc Định Cho File Database

Sau khi cài đặt SQL Server, đường dẫn mặc định cho file dữ liệu và file log của database là một thư mục con trong thư mục cài đặt SQL Server. Ta có thể xem đường dẫn mặc định này bằng cách, trong Management Studio kết nối vào server, click phải chuột vào server rồi chọn “Properties”; trên cửa sổ hiện ra hãy chọn tab “Database Settings”, bạn sẽ nhìn thấy hình như dưới đây: … đọc tiếp »

Posted on 14/5/2010 by Vũ Huy Tâm | Categories: Database Administration