Posts Tagged ‘File location’

 

Di Chuyển TempDB Sang Đĩa Khác

Tempdb là một database hệ thống của SQL Server. Nó dùng để chứa các kết quả trung gian khi câu lệnh đang thực hiện, thực hiện sắp xếp (với câu lệnh có ORDER BY), chứa các bảng tạm, biến bảng… Khi server bận bịu với nhiều yêu cầu truy vấn đồng thời thì kích thước của tempdb có thể trở nên rất lớn. Vị trí mặc định của các file database của tempdb là ở thư mục chứa các file chương trình SQL Server. Bạn nên chuyển chúng sang một ổ đĩa riêng để tránh hiện tượng các file này lớn lên chiếm hết không gian đĩa. Để chuyển các file sang vị trí mới bạn hãy làm theo các bước sau: … đọc tiếp »

Posted on 11/7/2010 by Vũ Huy Tâm | Categories: Database Administration

Thay Đổi Đường Dẫn Mặc Định Cho File Database

Sau khi cài đặt SQL Server, đường dẫn mặc định cho file dữ liệu và file log của database là một thư mục con trong thư mục cài đặt SQL Server. Ta có thể xem đường dẫn mặc định này bằng cách, trong Management Studio kết nối vào server, click phải chuột vào server rồi chọn “Properties”; trên cửa sổ hiện ra hãy chọn tab “Database Settings”, bạn sẽ nhìn thấy hình như dưới đây: … đọc tiếp »

Posted on 14/5/2010 by Vũ Huy Tâm | Categories: Database Administration