Posts Tagged ‘filegroup’

 

Filegroup Trong SQL Server

Filegroup là tên đặt cho một nhóm data file trong SQL Server. Filegroup không chứa dữ liệu, mà chỉ định nghĩa ở mức logic các data file nằm trong đó, và đến lượt các data file này mới thực chứa dữ liệu. Bạn có thể hình dung filegroup giống như một thư mục của Windows, và các data file thuộc về filegroup đó tương tự như các file trong thư mục. Khi bạn tạo một database, ở mức đơn giản nhất sẽ có hai file được tạo ra là một log file (.ldf) và một data file (.mdf). Tuy nhiên một điều có thể bạn ít để ý hơn là cũng có một filegroup được tạo ra cùng với nó: … đọc tiếp »

Posted on 8/8/2012 by Vũ Huy Tâm | Categories: Database Administration, Thiết kế database

Table Partitioning – Các Khái Niệm Cơ Bản

Bài Table Partitioning Trong SQL Server giới thiệu về kỹ thuật phân đoạn của SQL Server và cũng giới thiệu qua các khái niệm xung quanh kỹ thuật này, như partition function, partition schema, filegroup. Bài viết này đề cập chi tiết hơn các khái niệm trên để giúp bạn hiểu thêm về kiến trúc partitioning của SQL Server. … đọc tiếp »