Posts Tagged ‘NoSQL’

 

Nhất Quán Cuối Cùng

Đây là bản dịch của bài Eventually Consistent của Werner Vogels. Tác giả bài viết là CIO của Amazon và là cựu giáo sư khoa Khoa học Máy tính của trường Đại học Cornell (Mỹ). Bài báo đã đề xuất một hướng đi mới trong việc xây dựng các hệ thống dữ liệu lớn, tách khỏi cách tiếp cận của các hệ QT CSDL quan hệ truyền thống. Cách tiếp cận mới này giúp tăng khả năng sẵn sàng (availability) và mở rộng (scalability) lên rất nhiều, vốn là các ưu tiên hàng đầu của các hệ thống lớn trên Internet. Bài báo có tầm ảnh hưởng rất lớn và có thể nói, nó đã tạo “cơ sở lý luận” vững chắc cho phong trào NoSQL (Not Only SQL) đang phát triển rất mạnh. Đại biểu của phong trào này là các hệ thống mới phát triển gần đây như Dynamo (phát triển/áp dụng tại Amazon), Cassandra (Facebook, Digg), CouchDB, MongoDB… (Không biết các website lớn ở Việt nam có dùng mấy món này không?). Trong bài này tác giả đưa ra khái niệm eventual consistency – trong đó hệ thống cam kết rằng, một cập nhật xảy ra tại một điểm sẽ được lan truyền và sau một khoảng thời gian (không phải ngay tức khắc) sẽ đi đến mọi điểm trong hệ thống, tức là cuối cùng (eventually) hệ thống sẽ trở lại trạng thái nhất quán.  Thuật ngữ này tôi tạm dịch là “nhất quán cuối cùng”, thấy cũng hơi… chuối ;) nhưng không tìm được từ nào khác nên  đành tạm dùng. Nếu bạn biết từ nào hay hơn thì gợi ý cho tôi.
 

Nhất quán cuối cùng – Xây dựng hệ thống phân tán tin cậy ở phạm vi toàn cầu đòi hỏi sự thỏa hiệp giữa tính nhất quán và tính sẵn sàng

Nền tảng của điện toán đám mây của Amazon là các dịch vụ hạ tầng như S3 (Simple Storage Service), SimpleDB, và EC2 (Elastic Compute Cloud), cung cấp tài nguyên cho việc xây dựng các hệ thống tính toán ở phạm vi toàn cầu và rất nhiều các loại ứng dụng khác nhau. Yêu cầu đặt cho các dịch vụ hạ tầng đó là rất chặt; chúng cần đạt những tiêu chuẩn cao về các mặt bảo mật, khả năng mở rộng, hiệu năng, và hiệu quả về chi phí, trong khi phục vụ liên tục hàng triệu khách hàng từ khắp nới trên trái đất. … đọc tiếp »

Posted on 20/7/2010 by Vũ Huy Tâm | Categories: Eventual Consistency