Posts Tagged ‘parameter sniffing’

 

Parameter Sniffing

Trước khi vào bài viết, tôi muốn kể lại một vài tình huống tôi đã trải qua.
Tình huống 1: Một ngày nọ, một thành viên trong nhóm Database của tôi gặp một hiện tượng kì lạ. Stored Procedure mà cậu ấy viết khi chạy trên môi trường test rất tốt, thời gian xấp xỉ 1 giây. Tuy nhiên khi đưa lên hệ thống thật, thì lại chạy ì ạch mất khoảng 30 giây.
Cậu ấy thay hết giá trị vào stored, chạy trên SSMS dưới dạng câu SQL bình thường thì lại chạy tốt. Vò đầu bứt tai một hồi cậu ấy đâm ra nghi ngờ khi sử dụng Stored Procedure và có kế hoạch thay hết Stored đã viết bằng dynamic sql để tăng hiệu năng. … đọc tiếp »

Posted on 25/6/2013 by Guess Post: Vũ Minh Tâm | Categories: SQL Server Programming, Stored Procedure