Posts Tagged ‘table partitioning’

 

Partition Bảng Đã Có Sẵn

Trong loạt bài về phân đoạn bảng và index, tôi đã giới thiệu về kiến trúc phân đoạn của SQL Server. Các ví dụ nêu trong các bài đó đều sử dụng bảng được tạo lần đầu và áp dụng phân đoạn lên nó. Một câu hỏi thường gặp là, làm thế nào để phân đoạn một bảng đã có sẵn dữ liệu? Bảng này có thể chưa được phân đoạn, hoặc đã được phân đoạn theo một cách khác, nay bạn muốn phân đoạn lại theo cách hợp lý hơn.
Có một cách làm thực ra rất đơn giản mà nếu bạn để ý một tẹo là thấy ngay, đó là trong SQL Server clustered index chính là bảng, nói cách khác là bảng được lưu trữ thành một cây index và cây này chính là clustered index. Vì vậy để phân đoạn bảng bạn chỉ việc phân đoạn clustered index của nó, bằng cách tạo lại clustered index trên partition scheme. … đọc tiếp »

Posted on 31/10/2013 by Vũ Huy Tâm | Categories: Database Administration, Index, Table partitioning

Table Partitioning – Split và Merge

Khi định nghĩa partition function bạn phải chỉ rõ giá trị biên của từng đoạn và theo đó, số lượng các đoạn cũng được xác định. Qua thời gian sẽ đến lúc bạn cần định nghĩa thêm các đoạn mới cho dữ liệu được thêm vào sau này. Ví dụ bạn phân đoạn bảng bán hàng theo năm của ngày giao dịch, tại thời điểm ban đầu bạn chia bảng làm 3 đoạn cho các năm 2009 trở về trước, 2010, và 2011 trở đi. Tại một thời điểm nào đó trước năm 2012 bạn cần tạo thêm đoạn mới cho năm 2012, và tương tự sau này cho 2013… Thao tác này gọi là split (chia đoạn).
Ngược lại, bạn cũng có thể muốn hợp các đoạn chứa dữ liệu lại với nhau để giảm bớt số lượng đoạn cần quản lý, hoặc đáp ứng yêu cầu thay đổi về nghiệp vụ (ví dụ Hà Tây nhập vào Hà nội). Với bảng bán hàng ở trên, có thể bạn muốn hợp hai đoạn 2009 và 2010 để gom tất cả dữ liệu cũ từ năm 2010 trở về trước vào một đoạn. Thao tác này gọi là merge (hợp đoạn). Lưu ý là partition merge khác với lệnh MERGE được đưa vào từ bản 2008. … đọc tiếp »

Posted on 26/10/2011 by Vũ Huy Tâm | Categories: Table partitioning

Switch In Và Switch Out Với Table Partitioning

Một trong những ưu điểm của phân đoạn bảng là bạn có thể dễ dàng loại bỏ một lượng lớn bản ghi ra khỏi bảng, cũng như dễ dàng nhập một lượng lớn bản ghi vào bảng, thay vì phải sử dụng các lệnh INSERT và DELETE.

Ví dụ, bạn có bảng BanHang chứa dữ liệu bán hàng qua nhiều năm. Nay nhận thấy dữ liệu của năm 2010 không còn cần dùng đến thường xuyên, bạn muốn chuyển dữ liệu này sang một bảng khác để giảm nhẹ bảng chính. Nếu không có partition, bạn phải dùng hai lệnh: INSERT vào bảng mới và DELETE trên bảng chính với điều kiện năm = 2010. Hai lệnh này đều rất tốn kém vì mỗi bản ghi được thêm/xóa đều được ghi vào transaction log. Khi bảng được phân đoạn theo năm, bạn có thể dễ dàng chuyển đoạn cho 2010 sang bảng mới. Thao tác này gọi là switch out. Vì đây là thao tác DDL, dữ liệu sẽ được di chuyển tức thì.

Một ví dụ khác, bạn làm việc ở trung tâm dữ liệu của một hội sở ngân hàng, … đọc tiếp »

Table Partitioning – Các Khái Niệm Cơ Bản

Bài Table Partitioning Trong SQL Server giới thiệu về kỹ thuật phân đoạn của SQL Server và cũng giới thiệu qua các khái niệm xung quanh kỹ thuật này, như partition function, partition schema, filegroup. Bài viết này đề cập chi tiết hơn các khái niệm trên để giúp bạn hiểu thêm về kiến trúc partitioning của SQL Server. … đọc tiếp »

Table Partitioning Trong SQL Server

Table partitioning là kỹ thuật phân chia bảng thành từng đoạn nhằm quản lý hiệu quả cơ sở dữ liệu với dung lượng lớn. Đây là tính năng mới được đưa vào SQL Server 2005 và tiếp tục được tăng cường ở phiên bản 2008. Đối với các ứng dụng truy cập từ bên ngoài, bảng (table) vẫn là một bảng duy nhất, chỉ có cấu trúc vật lý của nó là khác so với các bảng không phân đoạn. … đọc tiếp »