Tìm Xem Cột Nằm Trong Bảng Nào

Vũ Huy Tâm

Đôi khi bạn có một tên cột và muốn tìm xem cột đó nằm trong bảng hoặc những bảng nào. Trong Management studio bạn có thể mở rộng node “Tables” và mở rộng đến từng bảng/column để tìm, nhưng việc này hẳn không dễ chịu. Cách làm đơn giản hơn nhiều là truy vấn vào information schema view:

SELECT *
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE COLUMN_NAME = 'smthing'
 
--hoặc nếu không biết tên cột chính xác
SELECT *
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE COLUMN_NAME LIKE '%smthing%'Tags:

5 Comments
Posted on 1/11/2011 | Categories: Database Administration, Tip & Trick

Các bài viết tương tự

Comments
 • quanmanh (06/11/2011 3:56 am)

  bạn ơi cho mình hỏi với mình sử dụng hàm

  SELECT convert(varchar, getdate(), 120)
  ví dụ nó ra 2011-11-06 03:49:45 đây là thời gian hiện tại của hệ thống
  mình muốn lấy ra được cái khoản thời gian trước đó 4 phút của hệ thống và kết quả phải là 2011-11-06 03:45:45
  bạn đã từng làm gì liên quan tới vấn đề này chưa bạn chỉ cho mình với

  Bạn nào đã từng làm qua giúp mình với hoặc mail chom mình quanmanh88@gmail.com

  Cám ơn các bạn rất nhiều

 • Quốc Bảo (06/11/2011 6:51 am)

  Chào bạn quanmanh,
  Bạn có thể viết câu lệnh như sau:

  SELECT DATEADD(mi, -4, GETDATE())

  Chúc bạn thành công!

  • quanmanh (06/11/2011 7:31 am)

   Cám ơn bạn rất nhiều , dựa vào code trên ,mình đã xử lý được vấn đề của mình
   Rất rất cám ơn hihi

 • Ngô Quang Trung (22/11/2011 9:23 pm)

  Tốt nhất là sử dụng Free tool của Redgate có tên gọi là “SQL Search”. Khi cài vào Management Studio sẽ có 1 Button ngay trên thanh công cụ.

  Chúng ta nên sử dụng công cụ phải trả phí của Redgate là SQL toolbelt sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho hấu hết các tác vụ của DBA

 • ducphet (16/11/2016 3:10 am)

  ai giúp e với !
  nên hay không nên dùng tài khoản Sa

Leave a Reply

Hướng dẫn: Để nhập mã T-SQL bạn dùng thẻ <pre lang="tsql"> và </pre>.
Ví dụ: <pre lang="tsql">SELECT * FROM MyTable</pre>